Hodnocení stavby dle metodiky SBtoolCZ

Metodika SBToolCZ je český certifikační nástroj hodnotící budovy z hlediska udržitelné výstavby,

který posuzuje budovy z pohledu až 39 různých kritérií. Cílem je zvýšení kvality života v budovách.

 

Ing. Radim Kolář, Ph.D. je autorizovaná osoba metodiky SBToolCZ

více na webu sbtool >

Kontaktujte nás

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

 by VOAYA s.r.o.