Předprojektová příprava má stanovit základní ideu projektu, souhrn požadavků na stavbu, finanční a ekonomickou analýzu,

dále má zajistit jednotlivé průzkumy nutné pro zpracování projektu a stanovení doby trvání celého procesu.

Předprojektová příprava

- zpracování investičního záměru

                 základní idea projektu

                 ověření souladu s územním plánem

                 WBS (Work breakdown structures)

                 SWOT analýza

                 analýza trhu a marketingový záměr

                 finanční a ekonomická analýza

                 souhrn požadavků na stavbu

                 odhady nákladů

 

- studie proveditelnosti (feasibility study)

                 zhodnocení všech realizačních alternativ

                 posouzení realizovatelnosti daného investičního projektu

                 poskytnutí podkladů pro samotné investiční rozhodnutí

                 předběžné technické řešení

                 analýza majetkoprávních vztahů

                 předběžné odhady bilancí potřeb a spotřeb

 

- provedení potřebných průzkumů

                 inženýrsko-geologický průzkum (IGP)

                 hydrogeologický průzkum

                 radonový průzkum

                 pedologický průzkum a jiné

 

- geodetické zaměření pozemku

 

- hluková studie

 

- studie oslunění

 

- a další dle druhu stavby

 

 

Kontaktujte nás

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

 by VOAYA s.r.o.