Zpracování LCCA (Life-cycle cost analysis)

LCC

„Life Cycle Costs“

Jedním z cílů naší firmy je věnovat se budovám od počáteční myšlenky investora až po ukončení životnosti budovy.

Připravíme kvalitní projekt, vyřídíme potřebná povolení, vykonáme dozor na stavbě.

Po zhotovení stavby se postaráme o její provoz.

Na konci životnosti obstaráme všechna povolení a dohlédneme na řádnou likvidaci budovy.

 

LCC = náklady životního cyklu stavby

Jednotlivé fáze životního cyklu stavby

 

1. fáze realizační

Ve fázi realizační se jedná zejména o investiční náklady, náklady na zpracování projektové dokumentace a jiné investiční náklady.

2. fáze provozní

Ve fázi provozní nás zajímají zejména náklady na provoz a údržbu budovy

(úklid budovy, správa budovy, dodávky energií atd.), náklady na budoucí modernizaci, případně rekonstrukci.

3. fáze likvidační

Náklady spojené s likvidací budovy včetně projektu.

 

 

Obecně platí, že ekonomická životnost stavby skončí ve chvíli,

kdy se náklady na provoz a údržbu stavby rovnají výnosům tzn. že nevzniká zisk

a s největší pravděpodobností bude následovat ztráta.

 

Pokud Vás zajímá životnost Vaší stavby a chcete se dozvědět více informací, neváhejte nás kontaktovat.

 

 

Kontaktujte nás

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

 by VOAYA s.r.o.